De dirigent

Ilona van Grondelle - de Kievit is haar zangopleiding begonnen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Vervolgens heeft zij zanglessen bij Hilary Reynolds en Aafje Heynis en Jard van Nes. Onder haar leiding heeft Ilona aan de Hogeschool Schumann Akademie de theoretische examens met goed gevolg afgelegd. Momenteel wordt Ilona op zangtechnisch gebied gecoacht door Eugenie Dietwich. In januari 2011 heeft Ilona een nascholingscursus voor zangdocenten gedaan bij de docenten Jolande Geven en Ineke van Doorn. Vanaf september 2016 volgde Ilona een post-hbo opleiding koordirectie aan het Tilburgs Conservatorium. Zij studeerde daar bij Louis Buskens. In Duitsland heeft zij een opleiding gevolgd bij Prof. Pahn. Inmiddels heeft zij van de opleiding de certificaten A, B, en C in haar bezit en mag Ilona zich therapeut in de nasaaleermethode voor spreken en zingen noemen. De afgelopen jaren heeft Ilona ook lessen gevolgd bij Jopie Kuiper die als docente logopedie verbonden is aan de Hogeschool voor Logopedie in Utrecht. Als zangpedagoge geeft Ilona haar opgedane kennis en kunde door aan de leerlingen van haar eigen zangschool "Beau Chant". Daar naast geeft zij bij diverse koren en oratoriumverenigingen stemvorming, koorscholing en wokshops. Momenteel is Ilona dirigente van een viertal koren.

Voor meer informatie zie: www.ilonadekievit.nl